Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Numer ogłoszenia: 392540 - 2013; data zamieszczenia: 27.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 385564 - 2013 data 23.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, fax. 062 7618017.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

-          Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

-          W ogłoszeniu jest: WADIUM. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 1.000,00 zł. Słownie: dwa tysiące złotych.

-          W ogłoszeniu powinno być: WADIUM. Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2.000,00 zł. Słownie: dwa tysiące złotych.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 03.07.2020 15:36:30