MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 04.12.2013 roku

 

GOPS.0717.1.2013

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

 

"Wykonanie usług w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków

do szkół na terenie gminy Opatówek".

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

"Pod Orzechami"

Przemysław Pinczewski, Robert Karpiński

62-800 Kalisz ul. Asnyka 38

Cena wybranej oferty - 91.026,00 PLN.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

EUROPA Elżbieta Łabuz

98-220 Zduńska Wola

ul. Laskowa 18/20

245,16

245,16

2.

Stołówka Szkolna "DOBRZEC"

Aneta Karpińska

62-800 Kalisz, ul. H. Sawickiej 3B

294,15

294,15

3.

PAPOLI Tomasz Oliwiecki

62-860 Opatówek, ul. Szkolna 3

295,44

295,44

4.

"Pod Orzechami"

Przemysław Pinczewski,

Robert Karpiński

62-800 Kalisz ul. Asnyka 38

300,00

300,00

 

 

                                                                                                     Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                                                            Pomocy Społecznej

                                                                                                              /-/ Violetta Galant

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17