MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 10.12.2013 roku

 

ZEAS.ZP.221/102/13

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Świadczenie usług przewozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Opatówku,

Zespołu Szkół w Rajsku i Tłokini Wielkiej w gminie Opatówek."

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe

REMICO Piotr Kaźmierczak

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

 

Cena wybranej oferty - 518 996,80

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo -

Handlowe "REMICO" Piotr Kaźmierczak

62-860 Opatówek, ul. Rogatka 6A

300,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej Spółka z o.o.

62-800 Kalisz, ul. Wrocławska 30-38

294,06

294,06

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.05.2022 11:12:17