MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 03.04.2014 roku

 

Zp.In.271.3.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szałe etap I, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo Budowlane BUDMEX Aneta Wawrzyniak,

62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16H, - lider konsorcjum,

Zakład Usług Budowlano - Remontowych REMBUD,

62-740 Tuliszków, ul. Zadworna 116a - partner konsorcjum.

 

Cena wybranej oferty: 2.585.733,95 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Konsorcjum firm:

SILVER P.P.H.U Jarosław Chmielewski

60-461 Poznań, ul. Lidzbarska 11

- lider konsorcjum,

Zakład Robót

Inżynieryjno-Hydrotechnicznych

POL-GAR Polus i Garnetz SJ,

62-100 Wągrowiec, ul. Gnieżnieńska 51

- partner konsorcjum

222,54

222,54

2.

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii

EKO - INŻYNIERIA Spółka z o.o.,

63-400 Ostrów Wlkp, ul. Bema 186

234,54

234,54

3.

Skanska S.A. Oddział Budownictwa

Inżynieryjnego w Poznaniu,

61-131 Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 6

210,48

210,48

4.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska

i Melioracji EKOMEL S.A.,

99 - 200 Poddębice, ul. Targowa 16

233,76

233,76

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne

SANBUD Edward Rataj, ul. Karpacka 12,

62-800 Kalisz, z/s Borek, ul. Działkowa 2

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane,

RAWO, Rakiewicz Przemysław,

62-740 Tuliszków, ul. Broniewskiego 18

- lider konsorcjum,

FUR-BUD Czesław Furmaniak, Joanna

Furmaniak-Misiak Spółka cywilna,

63-210 Żerków, ul. Górki 5B,

- partner konsorcjum

278,97

278,97

7.

Konsorcjum firm:

Przedsiębiorstwo Usługowo - Budowlane

BUDMEX, Aneta Wawrzyniak,

62-740 Tuliszków, ul. Zaremby 16H

- lider konsorcjum,

Zakład Usług Budowlano - Remontowych

REMBUD,

62-740 Tuliszków, ul. Zadworna 116a

- partner konsorcjum

300,00

300,00

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57