MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 25.04.2014 roku

 

Zp.In.271.5.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Przebudowę nawierzchni drogi gminnej w m. Michałów Trzeci, gmina Opatówek".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

DROMAX Usługi Drogowo Budowlane Wojciech Krymarys

62-860 Opatówek

Chełmce 51B

 

Cena wybranej oferty: 69.667,69 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Razem

1.

Przedsiębiorstwo Drogowo Inżynieryjne

KAREX, 63-460 Nowe Skalmierzyce

z/s Ociąż ul. Torowa 16

252,93

252,93

2.

DROMAX Usługi Drogowo Budowlane

Wojciech Krymarys,

62-860 Opatówek, Chełmce 51 B

300,00

300,00

3.

SIDROG Sp. z o.o.,

Domaniew 9,

98-235 Błaszki

256,47

256,47

4.

Zakład Usługowo-Produkcyjny

Roboty Drogowo Budowlane ROL - DRÓG,

Rafał Świątek,

62-860 Opatówek, Rajsko 2

298,71

298,71

5.

Zakład Budowlano - Drogowy KALDROG,

Damian Dzikowski

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 196,

254,43

254,43

6.

BUDKOM Przedsiębiorstwo

Produkcyjno - Handlowo - Usługowe

J. Hoffman i K. Kosecki Sp. J.

62-800 Kalisz, ul. Łódzka 114-120

240,45

240,45

7.

Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów Sp. z o.o.

62-800 Kalisz,

ul. Częstochowska 95

265,08

265,08

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Opatówek

 

                                                                                                           /-/ Krzysztof Dziedzic

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57