MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek 14.08.2014 r.

Zp.In.271.14.2014

 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące SIWZ

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę Przedszkola Publicznego w Opatówku, gmina Opatówek.

 

Gmina Opatówek informuje, że w związku z przetargiem wpłynęły pisma zainteresowanych firm następującej treści:

 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 

1.       Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie na stronie internetowej przedmiarów w formie ATH.

2.       Poz. 55 przedmiaru robót "dostarczenie i montaż stropu piętra z płyt typu SMART 20" - jest 835,00 m2 powinno być 858,15 m2.

3.       Poz. 77 przedmiaru robót "pokrycie dachów blachą powlekaną na rąbek podwójny" w/g przedmiaru robót oraz opisu, należy wykonać pokrycie z blachy powlekanej, natomiast w/g załączonych szczegółów (zał. nr 12) do dokumentacji technicznej, należy wykonać pokrycie np. z systemu RHEINZINK (czyli tytan - cynk). Które rozwiązanie należy przyjąć do wyceny ?

4.       Przedmiar robót - montaż rynien i rur spustowych oraz obróbek. Czy wykonać zgodnie z przedmiarem robót z blachy ocynkowanej powlekanej, czy jak w w/w pytaniu z systemu RHEINZINK ?

5.       Prosimy o załączenie na stronie Zamawiającego szczegółów balustrad w celu prawidłowej wyceny.

6.       Zagospodarowanie terenu - poz. 44 "ławki terenowe" (łącznie 9 szt.). Ile przyjąć do wyceny ławek z oparciem, a ile bez oparcia ?

7.       Brak w przedmiarze robót pozycji dotyczącej rozbiórki konstrukcji muru ogrodzeniowego zgodnie z opisem technicznym projektu rozbiórki pkt 7.

Prosimy o ustosunkowanie się do naszych uwag, podanie ilości i pozycji katalogowych.

 

Wobec powyższego Gmina Opatówek informuje, że:

 

Ad.1. Zamawiający informuje, że nie posiada przedmiarów w formie ATH i w związku z powyższym nie udostępnił ich na swojej stronie internetowej.

 

Ad.2. W pozycji przedmiarowej nr 55 należy do wyceny przyjąć ilość 858,15 m2.

 

Ad.3. Należy przyjąć blachę ocynkowaną powlekaną z montażem na rąbek podwójny.

 

Ad.4. Należy przyjąć montaż rynien systemowych z blachy ocynkowanej powlekanej. Wymagane jest aby było to wykonane najkorzystniej w systemie razem z pokryciem dachowym z uwagi na gwarancje i utrzymanie jakości wykończenia. Parametry porównywalne i nie gorsze niż przywołany systemem RHEINZINK.

 

Ad.5. Proszę dokonać wyceny w oparciu o projekt architektury - załącznik z5 (barierki przy naświetlach) oraz rysunek A-6 (barierki schodowe).

 

Ad.6. Ławki - 5 sztuk (na placu zabaw) z oparciem, 4 szt. (tzn. 2 szt. przed budynkiem i 2 szt. na placu zabaw przy furtce od strony szkoły) bez oparcia.

 

Ad.7. Należy przewidzieć rozbiórkę muru ogrodzeniowego zgodnie z projektem rozbiórki. Ogrodzenie jest częścią wiaty murowanej. Są jeszcze fragmenty ogrodzenia poza obrysem wiaty i należy doliczyć 24 mb muru z cegły na wysokość do 2,20 m.

 

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 15.10.2021 15:16:11