MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 20.01.2015 roku

 

Zp.In.271.22.2014

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Tłokinia Wielka".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki,

62-002 Suchy Las

 

Cena wybranej oferty: 219.807,36 zł.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie

złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium:

cena

Liczba pkt

w kryterium:

gwarancja/

rękojmia

Razem

1.

SOFI SPORT Sp. z o.o.,

60-464 Poznań,

ul. Kosowska 33/1

odrzucona

odrzucona

odrzucona

2.

SODEX Sp. z o.o,

62-002 Suchy Las

ul. Dworcowa 22, Złotniki

285,00

15,00

300,00

3.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.,

61-160 Poznań / Czapury,

ul. Poznańska 99

odrzucona

odrzucona

odrzucona

4.

CHEM -TECH Paulina Kaczmarska,

98-300 Wieluń,

ul. POW 36

241,14

15,00

256,14

5.

Zakład Budowlany Budownictwa

Mieszkaniowego i Infrastruktury

Towarzyszącej Andrzej Kosior,

62-800 Kalisz, ul. Młynarka 8/3

265,89

15,00

280,89

6.

Przedsiębiorstwo Budowlane

MONOBET Marcin Andrzejewski,

43-100 Tychy, ul. Dojazdowa 7

245,67

15,00

260,67

7.

Przedsiębiorstwo Budowlane

MIKO - BUD Mikołaj Cichoń,

61-064 Poznań, ul. Folwarczna27c/57

168,30

15,00

183,30

8.

ANH Dzięcioł Stanisław,

05-200 Wołomin,

Duczki, ul. Poprzeczna 21

odrzucona

odrzucona

odrzucona

9.

EUROCOURT Sp. z o.o.,

26-600 Radom,

ul. Wolności 8 lok.7

odrzucona

odrzucona

odrzucona

10.

PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K.,

71-066 Szczecin,

ul. Świerczewska 5

264,03

15,00

279,03

11.

FHU DARGO Dariusz Kuś,

62-834 Ceków,

Morawin 2

odrzucona

odrzucona

odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57