MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 10.04.2015 roku

 

Zp.In.271.2.2015

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

"Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Chełmce".

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gmina Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki,

62-002 Suchy Las

 

Cena wybranej oferty: 365.599,37 zł.

Okres gwarancji i rękojmi - 60 miesięcy.

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 95 %, okres gwarancji i rękojmi - 5 %.

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

 

Nr

oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt

w kryterium: cena

Liczba pkt

w kryterium: gwarancja/rękojmia

Razem

1.

PANORAMA

OBIEKTY SPORTOWE Sp. z o.o.

ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

2.

PARTNER Zbigniew Uszyński Sp. K.

ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

3.

MARDO - SPORT Sp. z o.o.

ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

4.

Przedsiębiorstwo Budowlane

MIKO - BUD, Mikołaj Cichoń

ul. Folwarczna 27C/57, 61-064 Poznań

299,97

20,00

319,97

5.

Eurocourt Sp. z o.o.

ul. Wolności 8, 26-600 Radom

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

6.

OGRÓD Usługi Ogrodnicze

Leszek Kułak

ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna

278,27

20,00

298,27

7.

CHEM - TECH Paulina Kaczmarska

ul. POW 36, 98-300 Wieluń

340,86

20,00

360,86

8.

WERBUD

Roboty Drogowo Budowlane

Piotr Pleśnierowicz

Pośrednik 1 a, 62-840 Koźminek

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

9.

MORIS - SPORT Sp. z o.o.

ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

10.

SODEX Sp. z o.o.

ul. Dworcowa 22, Złotniki

62-002 Suchy Las k/Poznania

380,00

20,00

400,00

11.

DOMAR Budownictwo Architektura

ul. Strumykowa 30,

63-400 Ostrów Wlkp.

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

12.

FHU DARGO Dariusz Kuś

Morawin 2, 62-834 Ceków

315,44

20,00

335,44

13.

MATEJKO DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ul. Poznańska 99,

61-160 Poznań/Czapury

oferta odrzucona

oferta odrzucona

oferta odrzucona

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57