MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych

na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku.

Numer ogłoszenia: 84061 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek , ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

-          Adres strony internetowej zamawiającego: www.opatowek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 42.99.69.00 - urządzenia do obróbki osadów 2.Parametry techniczne stacji odwadniania osadów: 2.1.Prasa śrubowo talerzowa do odwadniania osadu dwuwałowa - stal kwasoodporna - AISI 304 - 2 szt. przekładni planetarnych typu R o momencie obrotowym nie mniejszy niż 1300 Nm i mocy nie więcej niż 2 X 0,75 kW - 2 szt. łożysk obudowa okrągła (stal kwasoodporna, samonastawne kulkowe z automatycznym systemem smarowania) - wały o zmiennej średnicy rdzenia i zmiennym skoku ślimaka w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 napawane węglikiem wolframu na powierzchni ślimaka, powierzchnia utwardzana do 10 mm w głąb do twardości 62-65 HRC -talerzyki ruchome ze stali nierdzewna 4H13 utwardzanej do twardości 50-55 HRC - ilość ruchomych talerzyków nie mniej niż 240 szt./wał - grubość talerzyka nie mnie niż 3 mm - prasa wyposażona w dwukomorową wannę ze stali kwasoodpornej wyposażoną w pompę o mocy nie większej niż 0,55kW - odwodnienie osadu do zawartości suchej masy 20% +_ 2% - maksymalna ilość zawiesin ogólnych w odcieku poniżej 300 mg/l -masa prasy z flokulatorem dynamicznym: do 1 500 kg 2.2.Flokulator dynamiczny - kondycjonowanie osadu - wykonanie stal kwasoodporna - AISI 304 - pojemność flokulatora dynamicznego nie mniej niż 100 L - mieszadło wykonanie stal kwasoodporna AISI 304 - silnik przekładni o mocy nie większej niż 0,25 kW - przekładnia płaska typu F moment obrotowy nie mniej niż 30 Nm, obroty nie mniej niż 60 - masa: do 100 kg 2.3.Pompa dozująca PIX: - maksymalna objętość dozowania do 30 l/h - maksymalne ciśnienie pracy do 4 bar - zakres nastaw 1:1000 - objętość skoku membrany: 3,1 ml - maks. częstotliwość: 180 suwów/min. - klasa ochrony IP 65, Nema 4X - napięcie 100-240V, 50/60 Hz - maksymalny pobór mocy 24W - średnica membrany: 74mm - masa pompy: do 2,6kg dla wykonania PP, PVDF, PVC do 4kg dla wykonania SS - panel sterowania wyposażony w graficzny, czterokolorowy wyświetlacz LCD - funkcja antykawitacji - funkcja samoodpowietrzania głowicy - wbudowany wyświetlacz informacji serwisowych - membrana napędzana silnikiem krokowym - wewnętrzna regulacja prędkości skoku i częstotliwości - panel sterowania z możliwością montażu w trzech pozycjach względem korpusu pompy - sterowanie sygnałem zewnętrznym: impulsowe z możliwością konfiguracji mnożnika/dzielnika impulsów, analogowe 0/4-20mA z możliwością konfiguracji wartości granicznych - zintegrowana z pompą płyta montażowa z mechanizmem zaczepowo-zatrzaskowym, umożliwiająca montaż pompy do powierzchni pionowej lub poziomej - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału analogowego 0/4-20mA - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału binarnego 2.4.Pompa dozująca NaOCH - maksymalna objętość dozowania do 20l/h - maksymalna ciśnienie pracy do 4 bar - zakres nastaw 1:1000 - objętość skoku membrany: 3,1 ml - maks. częstotliwość 180 suwów/min. - klasa ochrony IP 65, Nema 4X - napięcie 100-240V, 50/60 Hz - maksymalny pobór mocy 24W - średnica membrany 74mm - masa pompy: do 2,6 kg dla wykonania PP, PVDF, PVC do 4 kg dla wykonania SS - panel sterowania wyposażony w graficzny, czterokolorowy wyświetlacz LCD - funkcja antykawitacji - funkcja samoodpowietrzania głowicy - wbudowany wyświetlacz informacji serwisowych - membrana napędzana silnikiem krokowym - wewnętrzna regulacja prędkości skoku i częstotliwości - panel sterowania z możliwością montażu w trzech pozycjach względem korpusu pompy - sterowanie sygnałem zewnętrznym: impulsowe z możliwością konfiguracji mnożnika/dzielnika impulsów, analogowe 0/4-20mA z możliwością konfiguracji wartości granicznych - zintegrowana z pompą płyta montażowa z mechanizmem zaczepowo-zatrzaskowym, umożliwiająca montaż pompy do powierzchni pionowej lub poziomej - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału analogowego 0/4-20mA - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału binarnego 2.5. Pompa osadu nadmiernego - moc pompy nie większa niż 2,2 kW - wydajność nie mniej niż 5 m3/h - pompa śrubowa - mimośrodowa pompa ślimakowa w wykonaniu monoblokowym, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy - przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące przez zamknięty przegub wykonany z materiałów odpornych na ścieranie - ciśnienie 4 bar - max ciśnienie 6 bar - przyłącza kołnierzowe DN65 UNI 2282 - korpus pompy żeliwo G - stator guma naturalna NBR - rotor stal 420B - wał pompy stal 420B - wałek pośredni stal 420B chromowana - obudowa uszczelnienia żeliwo G25 - uszczelnienie pakuła PTFE - malowanie Czarno -Białe RAL 9005 ACRYLIC - podstawa stal węglowa - silnik 100L 2,2kW 4P 230/400/50 B5 PTC IE2 z Termistorami - obroty przekładni 200 rpm przy 50Hz 2.6.Flokulator dynamiczny: -2 przekładnie płaskie typu F o momencie obrotowym nie mniej niż 188 Nm i mocy nie większej niż 0,37 kW każda - wykonanie stal kwasoodporna - mocowany na jednej ramie wraz z prasą - dwa mieszadła wykonane ze stali kwasoodpornej - wyposażony w przelew osadu - wyposażony w wizjer do kontroli osadu 2.7.Półautomatyczna stacja polimeru: - wykonanie PP grubość nie mniej niż 10 mm - pojemność nie mnij niż 1000 L - mieszadło wykonane ze stali kwasoodpornej, podparte w dolnej części zbiornika na łożysku ślizgowym - 4 sztuki śmigieł fi 150 mm wykonanych ze stali kwasoodpornej - moc zainstalowana nie więcej niż 1,1 kW - czujnik niskiego poziomu roztworu polimeru - zbiornik wyposażony w lancę ssącą wykonaną ze stali kwasoodpornej fi 32 z króćcami - zawór spustowy 1,1/4 cala zamontowany w dnie zbiornika 2.8.Pompa do polielektrolitu o mocy nie większej niż 0,75 kW i wydajności nie mniejszej niż 750 l/h - pompa śrubowa - mimośrodowa pompa ślimakowa w wykonaniu monoblokowym, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy - przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące przez zamknięty przegub wykonany z materiałów odpornych na ścieranie - ciśnienie 4 bar - wydajność nie mniej niż 750l/h - max ciśnienie 6 bar - przyłącza gwint BSP ssanie 1 1/2 - przyłącza gwint BSP tłoczenie 1 - korpus pompy żeliwo G 25 - stator guma naturalna NBR - rotor AISI 316L - wał pompy AISI 630 - uszczelnienie pojedyncze mechaniczne ceramika/grafit/viton - silnik nie więcej niż 0,75kW 4P 230/400/50 B5 PTC IE2 z Termistorami nie mniej niż 1450 rpm - obroty przekładni nie więcej niż 350 rpm przy 50Hz - malowanie Ral 6029 2.9.Przenośnik do osadu - moc zainstalowana nie więcej niż 1,5 kW - przekładnia płaska typu F moment obrotowy nie mniej niż 339 Nm - długość - 4 000 mm - obroty ślimaka - 30 obr/min - średnica wstęgi - Ø 250 mm - wstęga ślimaka - wykonana ze stali specjalnej - koryto przenośnika ślimakowego wykonane ze stali kwasoodpornej ASI 304 o grubości nie mniej niż 2,5 mm - koryto wyłożone płytą PE 1000 (łoże ślizgowe) - możliwość szybkiego demontażu wykładziny z PE 1000 - zawór kulowy 1 1/2 odprowadzający odciek (stal kwasoodporna 316L) - ślimak podparty w dwóch miejscach na jednym podparciu możliwość regulacji góra - dół - waga: 550 kg 2.10.Sterowanie - szafa sterownicza-wykonanie stal kwasoodporna - płynna regulacja napędów za pomocą falowników z panelami dotykowymi mocowanymi na drzwiach szafy. 2.11.Ręczna sonda do pomiaru pH 3.Pozostałe wymagania: 3.1.Dostawa powyższych urządzeń ma polegać na demontażu istniejących urządzeń, transporcie nowych, rozładunku, montażu, rozruchu mechanicznym, podłączeniu do istniejącego układu technologicznego i systemu sterowania oraz szkoleniu obsługi oczyszczalni ścieków. 3.2.Miejsce pochodzenia dostarczanych urządzeń nie może wykraczać poza państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 3.3.Prasa musi być umieszczona na stanowisku obecnie pracującego urządzenia i dostosowana wielkością do istniejącego pomieszczenia i warunków bhp przy obsłudze codziennej i obsłudze serwisowej. 3.4.Dostosowanie prasy i pozostałych urządzeń ma być poprzedzone wcześniejszą wizytą oferentów celem doboru jw. 3.5.Wymagana gwarancja 36 miesięcy na prawidłowe działanie stacji odwadniania osadu. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego raz do roku lub na żądanie Zamawiającego z powodu ewentualnych usterek - problemów technicznych z dokonaniem niezbędnych regulacji i wymiany nieprawidłowo działających elementów, konserwacji, udzielania wyjaśnień, co do obsługi i działania sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 3.6.Demontaż istniejącego urządzenia i montaż nowej prasy musi nastąpić w przeciągu 5 dni (w tym dni wolne). Od szóstego dnia wykonawca na swój koszt będzie zobowiązany do podstawienia i uruchomienia mobilno-zastępczego układu do odwadniania osadu. 3.7.Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji urządzeń (oryginały w języku polskim) dokumentacja projektowa prasy i wszystkich urządzeń składowych od producent wraz katalogiem części zamiennych DTR prasy i wszystkich urządzeń składowych oraz urządzeń wymienionych w specyfikacji protokoły pomiarowe dla prasy i urządzeń składowych deklaracje zgodności instrukcje obsługi prasy i wszystkich urządzeń składowych karty gwarancyjne protokoły przeciwporażeniowe wykonane po montażu. 4.Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów, urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie, jeżeli odnoszą się do nazwy producenta, należy rozumieć jako nie gorsze niż. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Zaleca się aby oferent zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, określenia ceny zamówienia i podpisania umowy, tj. zapoznał się z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

-          III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

-          III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, zrealizował co najmniej 1 dostawę wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych. Wykazane zamówienie zostanie uznane, jeśli będzie poparte dokumentem - poświadczającym lub oświadczeniem Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia z którego będzie wynikać, że przedstawione dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). Poświadczenie w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert. Ocena spełniania tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich 3 lat. Z treści wykazu i przedłożonych w ofercie Zamawiający sprawdzi czy Wykonawca spełnia warunek.

-          III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia.

-          III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

-          III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

-          Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-          wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-          oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-          aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

-          nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-          nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

-          lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

-dane dotyczące podwykonawców i zakresu powierzonych im części zamówienia (jeśli Wykonawca przewiduje wykorzystanie podwykonawców) - załącznik nr 4 do formularza oferty; -wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej stanowiącą załącznik nr 5 do formularza oferty; -charakterystyka techniczna stacji odwadniania osadów ściekowych - załącznik nr 6 do formularza oferty, -wypełniony formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 do formularza oferty; - zaakceptowany poprzez oświadczenie złożone na formularzu oferty punkt 10, projekt umowy jako załącznik nr 8 do formularza oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

-          1 - Cena - 95.00

-          2 - Termin płatności - 5.00

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy jeżeli WYKONAWCA na etapie składania oferty nie wskazał podwykonawcy do realizacji żadnej z części zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA będzie chciał skorzystać z jego pomocy, to zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy może nastąpić na zasadach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 8 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.opatowek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 7 w godz. 08:00 do 15:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Opatówku, 62-860 Opatówek, Plac Wolności 14 pokój numer 13..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57