MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych

na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku

Numer ogłoszenia: 164290 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 84061 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wraz z montażem stacji odwadniania osadów ściekowych na Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 42.99.69.00 - urządzenia do obróbki osadów 2.Parametry techniczne stacji odwadniania osadów: 2.1.Prasa śrubowo talerzowa do odwadniania osadu dwuwałowa - stal kwasoodporna - AISI 304 - 2 szt. przekładni planetarnych typu R o momencie obrotowym nie mniejszy niż 1300 Nm i mocy nie więcej niż 2 X 0,75 kW - 2 szt. łożysk obudowa okrągła (stal kwasoodporna, samonastawne kulkowe z automatycznym systemem smarowania) - wały o zmiennej średnicy rdzenia i zmiennym skoku ślimaka w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 304 napawane węglikiem wolframu na powierzchni ślimaka, powierzchnia utwardzana do 10 mm w głąb do twardości 62-65 HRC -talerzyki ruchome ze stali nierdzewna 4H13 utwardzanej do twardości 50-55 HRC - ilość ruchomych talerzyków nie mniej niż 240 szt./wał - grubość talerzyka nie mnie niż 3 mm - prasa wyposażona w dwukomorową wannę ze stali kwasoodpornej wyposażoną w pompę o mocy nie większej niż 0,55kW - odwodnienie osadu do zawartości suchej masy 20% +_ 2% - maksymalna ilość zawiesin ogólnych w odcieku poniżej 300 mg/l -masa prasy z flokulatorem dynamicznym: do 1 500 kg 2.2.Flokulator dynamiczny - kondycjonowanie osadu - wykonanie stal kwasoodporna - AISI 304 - pojemność flokulatora dynamicznego nie mniej niż 100 L - mieszadło wykonanie stal kwasoodporna AISI 304 - silnik przekładni o mocy nie większej niż 0,25 kW - przekładnia płaska typu F moment obrotowy nie mniej niż 30 Nm, obroty nie mniej niż 60 - masa: do 100 kg 2.3.Pompa dozująca PIX: - maksymalna objętość dozowania do 30 l/h - maksymalne ciśnienie pracy do 4 bar - zakres nastaw 1:1000 - objętość skoku membrany: 3,1 ml - maks. częstotliwość: 180 suwów/min. - klasa ochrony IP 65, Nema 4X - napięcie 100-240V, 50/60 Hz - maksymalny pobór mocy 24W - średnica membrany: 74mm - masa pompy: do 2,6kg dla wykonania PP, PVDF, PVC do 4kg dla wykonania SS - panel sterowania wyposażony w graficzny, czterokolorowy wyświetlacz LCD - funkcja antykawitacji - funkcja samoodpowietrzania głowicy - wbudowany wyświetlacz informacji serwisowych - membrana napędzana silnikiem krokowym - wewnętrzna regulacja prędkości skoku i częstotliwości - panel sterowania z możliwością montażu w trzech pozycjach względem korpusu pompy - sterowanie sygnałem zewnętrznym: impulsowe z możliwością konfiguracji mnożnika/dzielnika impulsów, analogowe 0/4-20mA z możliwością konfiguracji wartości granicznych - zintegrowana z pompą płyta montażowa z mechanizmem zaczepowo-zatrzaskowym, umożliwiająca montaż pompy do powierzchni pionowej lub poziomej - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału analogowego 0/4-20mA - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału binarnego 2.4.Pompa dozująca NaOCH - maksymalna objętość dozowania do 20l/h - maksymalna ciśnienie pracy do 4 bar - zakres nastaw 1:1000 - objętość skoku membrany: 3,1 ml - maks. częstotliwość 180 suwów/min. - klasa ochrony IP 65, Nema 4X - napięcie 100-240V, 50/60 Hz - maksymalny pobór mocy 24W - średnica membrany 74mm - masa pompy: do 2,6 kg dla wykonania PP, PVDF, PVC do 4 kg dla wykonania SS - panel sterowania wyposażony w graficzny, czterokolorowy wyświetlacz LCD - funkcja antykawitacji - funkcja samoodpowietrzania głowicy - wbudowany wyświetlacz informacji serwisowych - membrana napędzana silnikiem krokowym - wewnętrzna regulacja prędkości skoku i częstotliwości - panel sterowania z możliwością montażu w trzech pozycjach względem korpusu pompy - sterowanie sygnałem zewnętrznym: impulsowe z możliwością konfiguracji mnożnika/dzielnika impulsów, analogowe 0/4-20mA z możliwością konfiguracji wartości granicznych - zintegrowana z pompą płyta montażowa z mechanizmem zaczepowo-zatrzaskowym, umożliwiająca montaż pompy do powierzchni pionowej lub poziomej - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału analogowego 0/4-20mA - podwójne, konfigurowalne wyjście sygnału binarnego 2.5. Pompa osadu nadmiernego - moc pompy nie większa niż 2,2 kW - wydajność nie mniej niż 5 m3/h - pompa śrubowa - mimośrodowa pompa ślimakowa w wykonaniu monoblokowym, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy - przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące przez zamknięty przegub wykonany z materiałów odpornych na ścieranie - ciśnienie 4 bar - max ciśnienie 6 bar - przyłącza kołnierzowe DN65 UNI 2282 - korpus pompy żeliwo G - stator guma naturalna NBR - rotor stal 420B - wał pompy stal 420B - wałek pośredni stal 420B chromowana - obudowa uszczelnienia żeliwo G25 - uszczelnienie pakuła PTFE - malowanie Czarno -Białe RAL 9005 ACRYLIC - podstawa stal węglowa - silnik 100L 2,2kW 4P 230/400/50 B5 PTC IE2 z Termistorami - obroty przekładni 200 rpm przy 50Hz 2.6.Flokulator dynamiczny: -2 przekładnie płaskie typu F o momencie obrotowym nie mniej niż 188 Nm i mocy nie większej niż 0,37 kW każda - wykonanie stal kwasoodporna - mocowany na jednej ramie wraz z prasą - dwa mieszadła wykonane ze stali kwasoodpornej - wyposażony w przelew osadu - wyposażony w wizjer do kontroli osadu 2.7.Półautomatyczna stacja polimeru: - wykonanie PP grubość nie mniej niż 10 mm - pojemność nie mnij niż 1000 L - mieszadło wykonane ze stali kwasoodpornej, podparte w dolnej części zbiornika na łożysku ślizgowym - 4 sztuki śmigieł fi 150 mm wykonanych ze stali kwasoodpornej - moc zainstalowana nie więcej niż 1,1 kW - czujnik niskiego poziomu roztworu polimeru - zbiornik wyposażony w lancę ssącą wykonaną ze stali kwasoodpornej fi 32 z króćcami - zawór spustowy 1,1/4 cala zamontowany w dnie zbiornika 2.8.Pompa do polielektrolitu o mocy nie większej niż 0,75 kW i wydajności nie mniejszej niż 750 l/h - pompa śrubowa - mimośrodowa pompa ślimakowa w wykonaniu monoblokowym, z motoreduktorem zamontowanym kołnierzowo bezpośrednio na korpusie pompy - przeniesienie napędu z przekładni na elementy rotujące przez zamknięty przegub wykonany z materiałów odpornych na ścieranie - ciśnienie 4 bar - wydajność nie mniej niż 750l/h - max ciśnienie 6 bar - przyłącza gwint BSP ssanie 1 1/2 - przyłącza gwint BSP tłoczenie 1 - korpus pompy żeliwo G 25 - stator guma naturalna NBR - rotor AISI 316L - wał pompy AISI 630 - uszczelnienie pojedyncze mechaniczne ceramika/grafit/viton - silnik nie więcej niż 0,75kW 4P 230/400/50 B5 PTC IE2 z Termistorami nie mniej niż 1450 rpm - obroty przekładni nie więcej niż 350 rpm przy 50Hz - malowanie Ral 6029 2.9.Przenośnik do osadu - moc zainstalowana nie więcej niż 1,5 kW - przekładnia płaska typu F moment obrotowy nie mniej niż 339 Nm - długość - 4 000 mm - obroty ślimaka - 30 obr/min - średnica wstęgi - Ø 250 mm - wstęga ślimaka - wykonana ze stali specjalnej - koryto przenośnika ślimakowego wykonane ze stali kwasoodpornej ASI 304 o grubości nie mniej niż 2,5 mm - koryto wyłożone płytą PE 1000 (łoże ślizgowe) - możliwość szybkiego demontażu wykładziny z PE 1000 - zawór kulowy 1 1/2 odprowadzający odciek (stal kwasoodporna 316L) - ślimak podparty w dwóch miejscach na jednym podparciu możliwość regulacji góra - dół - waga: 550 kg 2.10.Sterowanie - szafa sterownicza-wykonanie stal kwasoodporna - płynna regulacja napędów za pomocą falowników z panelami dotykowymi mocowanymi na drzwiach szafy. 2.11.Ręczna sonda do pomiaru pH 3.Pozostałe wymagania: 3.1.Dostawa powyższych urządzeń ma polegać na demontażu istniejących urządzeń, transporcie nowych, rozładunku, montażu, rozruchu mechanicznym, podłączeniu do istniejącego układu technologicznego i systemu sterowania oraz szkoleniu obsługi oczyszczalni ścieków. 3.2.Miejsce pochodzenia dostarczanych urządzeń nie może wykraczać poza państwa członkowskie Unii Europejskiej lub państwa, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. 3.3.Prasa musi być umieszczona na stanowisku obecnie pracującego urządzenia i dostosowana wielkością do istniejącego pomieszczenia i warunków bhp przy obsłudze codziennej i obsłudze serwisowej. 3.4.Dostosowanie prasy i pozostałych urządzeń ma być poprzedzone wcześniejszą wizytą oferentów celem doboru jw. 3.5.Wymagana gwarancja 36 miesięcy na prawidłowe działanie stacji odwadniania osadu. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego przeglądu gwarancyjnego raz do roku lub na żądanie Zamawiającego z powodu ewentualnych usterek - problemów technicznych z dokonaniem niezbędnych regulacji i wymiany nieprawidłowo działających elementów, konserwacji, udzielania wyjaśnień, co do obsługi i działania sprzętu w siedzibie Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zgłoszenia. 3.6.Demontaż istniejącego urządzenia i montaż nowej prasy musi nastąpić w przeciągu 5 dni (w tym dni wolne). Od szóstego dnia wykonawca na swój koszt będzie zobowiązany do podstawienia i uruchomienia mobilno-zastępczego układu do odwadniania osadu. 3.7.Wymagane jest dostarczenie pełnej dokumentacji urządzeń (oryginały w języku polskim) dokumentacja projektowa prasy i wszystkich urządzeń składowych od producent wraz katalogiem części zamiennych DTR prasy i wszystkich urządzeń składowych oraz urządzeń wymienionych w specyfikacji protokoły pomiarowe dla prasy i urządzeń składowych deklaracje zgodności instrukcje obsługi prasy i wszystkich urządzeń składowych karty gwarancyjne protokoły przeciwporażeniowe wykonane po montażu. 4.Zamawiający informuje jednocześnie, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów, urządzeń, ich oznaczenie oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy materiałów i urządzeń zawarte w projekcie, jeżeli odnoszą się do nazwy producenta, należy rozumieć jako nie gorsze niż. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.99.69.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          MAREX TECHNOLOGY M. Szymański, A. Szczepański, ul. Białoskóry 20, 09-200 Sierpc, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 290000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 299500,08

-          Oferta z najniższą ceną: 299500,08 / Oferta z najwyższą ceną: 299500,08

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57