MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek: Zakup średniego samochodu pożarniczego

dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej

na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka.

Numer ogłoszenia: 126131 - 2015; data zamieszczenia: 25.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 117083 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, ul. Plac Wolności 14, 62-860 Opatówek, woj. wielkopolskie, tel. 062 7618080, 7618454,, faks 062 7618017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka. Dostawa 1 sztuki średniego samochodu pożarniczego, ratowniczo gaśniczego na podwoziu z napędem uterenowionym 4x4 o właściwościach podanych niżej. I. WYMAGANIA PODSTAWOWE. 1.1. Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. 1.2. Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. 1.3. Pojazd powinien spełniać minimalne Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r, i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz 553 z 2010 r. 1.4. Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. 1.5. Oferowany samochód ratowniczo-gaśniczy, przed dostawą musi mieć wykonany stosowny przegląd techniczny potwierdzony stosownym zaświadczeniem właściwej stacji diagnostycznej, być pełnosprawny i gotowy do natychmiastowego użycia - w przypadku importu samochód ratowniczo-gaśniczy powinien być oclony i gotowy do zarejestrowania w dniu dostawy. II. PODWOZIE Z KABINĄ. 2.1. Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- nie może przekroczyć 16 000kg. 2.2. Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.205 kW. 2.3. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia: najwcześniej 2014r lub 2015 r. 2.4. Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - uterenowiony z: - przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i trenowych, - blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego, - napęd stały osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne, - skrzynia biegów-manualna min 6 biegowa plus wsteczny, - system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie - sposób odłączania w gestii Wykonawcy, - światła do jazdy dziennej uruchamiane po przekręceniu kluczyka, 2.5. Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) spełniający normę emisji spalin- min. Euro 6. 2.6. Zawieszenie osi przedniej i tylnej: - mechaniczne- resory paraboliczne, - amortyzatory teleskopowe, - stabilizator przechyłów. 2.7. Zabudowa podłączona do podwozia poprzez system informatycznej komunikacji sterujący podzespołami na samochodzie (podwozie i nadwozie pojazdu) z pełną kontrolą sygnału (sygnał wysyłany i potwierdzony jego odbiór) z funkcją lokalizacji uszkodzeń lub niesprawności głównych elementów instalacji. 2.8. Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: - klimatyzację, - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy, - niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne), - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, lusterko rampowe - dojazdowe, przednie, - poręcz do trzymania w tylnej części kabiny, - wywietrznik dachowy, Kabina wyposażona dodatkowo w: - uchwyty na 4 aparaty powietrzne z butlami kompozytowymi, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń (uchwyty na aparaty nie powinny w żadnym stopniu zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska), - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu, w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, wstawienie oparć w miejscu mocowania aparatów, - schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny, - przestrzeń pomiędzy maksymalnie odsuniętym do tyłu fotelem kierowcy a tylną ścianą kabiny minimum 1600mm, 2.9. Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy: - z pneumatyczną regulacją wysokości, - z regulacją dostosowania do ciężaru ciała, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia oparcia, Fotel dla pasażera(dowódcy): - z mechaniczną regulacją wysokości, - z regulacją odległości całego fotela, - z regulacją pochylenia oparcia, - zapewniające minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy i pasażera.. 2.10. W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy cyfrowo analogowy przystosowany do pracy pasmo częstotliwości 136-174MHz i odstępie międzykanałowym min 12,5kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym. Moc wyjściowa nadajnika w całym zakresie częstotliwości od 1W-25W. Radiotelefon kompatybilny do pracy w łączności stosowanej w KMPSP Kalisz. - radio z odtwarzaczem, - podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek z wyłącznikiem, - 2szt radiostacji przenośnych z ładowarkami, - 2szt latarek kątowych typu Ex z ładowarkami. 2.11. W kabinie kierowcy zabudowany panel informacyjny o przekątnej min 10 cali z systemem informacyjno-sterującym, dostępny dla kierowcy i dowódcy, wyposażony w zestaw podświetlanych włączników oraz ekran o przekątnej min.7 cali. Panel z aprobatą techniczną do zastosowań mobilnych. Panel wyposażony w funkcje, minimum: 1.Sterujące: - oświetleniem zewnętrznym, - masztem oświetleniowym (kąt pochyłu i obrotu najaśnic), - jasnością obrazu ekranu, 2.Informacyjne: - aktualne ilości środków gaśniczych w zbiornikach, - aktualne wartości ciśnień w układzie niskiego i wysokiego ciśnienia autopompy, - o załączonej autopompie, - o otwartych i zamkniętych poszczególnych żaluzjach z alarmem świetlnym i dźwiękowym, - o otwarciu i zamknięciu poszczególnych podestów z alarmem świetlnym i dźwiękowym, - o sygnalizacji załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów, - o załączonym oświetleniu zewnętrznym i wewnętrznym, - o aktualnym wartości napięcia w instalacji elektrycznej, - informacja o wysunięciu masztu alarmem świetlnym i dźwiękowym, - kontrolka włączenia autopompy, - graficznych oraz numerycznych wartościach ustawienia kąta pochyłu i obrotu najaśnic masztu oświetleniowego względem pojazdu, - raport z akcji z wyszczególnieniem takich informacji jak: - ostatnie załączenie autopompy - data/godzina, - ilość zużytego paliwa, - ilość zużytych zasobów wody i środka pianotwórczego, - sumaryczne zestawienie czasu pracy autopompy, - sumaryczne zestawienie ilości zużytych środków gaśniczych, - historia załączeń autopompy, zużycia środków gaśniczych, - minimum 50 pozycji wstecznych, Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie: - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - przycisk załączający sygnał pneumatyczny, ostrzegawczy, dźwiękowy, - pilot do bezprzewodowego sterowania masztem z odległości minimum 50m, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami pojazdu, - funkcja inklinometr - Kąty pochyłu bocznego i podłużnego w terenie. 2.12. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W. Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie ,zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy w ciągu dnia i nocy. Wymagana funkcjonalność podstawowa: - załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku), - wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze naciśnięcie przycisku), - wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze naciśnięcie przycisku). Na dachu kabiny zamontowana kompozytowa nadbudowa z zamontowaną, lampą zespolona z napisem STRAŻ z głośnikiem, i dwie wyprofilowane, ukształtowane aerodynamicznie z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży lampy niebieskie LED, oraz zamontowane dwie lampy dalekosiężne w nadbudowie górnej. - dodatkowo 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu, - na ścianie tylnej pojazdu, w narożach wyprofilowane dwie lampy niebieskie ukształtowane aerodynamicznie z łagodnie zaokrąglonymi kształtami naroży, - oraz fala świetlna LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia, - na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zespolone tylne z zabezpieczeniami ochronnymi , 2.13. Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. 2.14. Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła -230V, podłączenie zblokowane w jednym gnieździe przyłączeniowym ze złączem do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja wizualna i dźwiękowa podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła. 2.15. Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). 2.16. Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. 2.17 Pojazd wyposażony w hak holowniczy, szczękowy przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. 2.18. Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu-dopuszcza się brak stałego mocowania w pojeździe. 2.19. Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama - w kolorze czarnym lub zbliżonym, - błotniki i zderzaki - w kolorze białym, - żaluzje skrytek - w kolorze naturalnym aluminium, - kabina, zabudowa - w kolorze czerwonym RAL 3000. III. ZABUDOWA POŻARNICZA. 3.1. Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3100 mm-dostosowana do wysokości bramy garażowej. Konstrukcja i poszycie zewnętrzne, wykonane w całości z materiałów kompozytowych, jako konstrukcja samonośna ze zintegrowanymi zbiornikami o nieograniczonej odporności na korozję. Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków- blachą nierdzewną. Balustrady ochronne boczne -dachu wykonane ze specjalnych materiałów kompozytowych. Po trzy skrytki na bokach pojazdu (w układzie 3+3+1). Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca. 3.2. Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Musi być zainstalowany podest otwierany lub wysuwny nad kołami tylnymi po obu stronach zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. 3.3. Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. 3.4. Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy- LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. 3.5. Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu: - oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy wbudowane w kompozytowe balustrady boczne (min. 3 szt. na stronę), - zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół samochodu, w czasie akcji ratowniczej, - oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED, - oświetlenia włączane z przedziału autopompy, - w kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy autopompy, - z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. 3.6. Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem. Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze 3.7. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika. 3.8. Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu . 3.9. Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego. 3.10. Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana z materiałów kompozytowych jako część z nadbudową pożarniczą z elementami barierki rurowej, o wysokości min 180 mm. 3.11. Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach minimalnych 1400x460x270 mm, posiadająca oświetlenie wewnętrzne typu LED ,oraz uchwyty z rolkami na drabinę trzyprzęsłową wysuwną z podporami, drabinę dostarcza wykonawca ,uchwyty na węże ssawne, bosak, mostki przejazdowe, tłumice, itp. 3.12. Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. 3.13. Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. 3.14. Zbiornik wody o pojemności min. 3,5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny. 3.15. Zbiornik wody wyposażony w nasadę 75 umiejscowioną na prawym boku z tyłu pojazdu z zaworem kulowym w zamykanym schowku. Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito. Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną. 3.16. Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. 3.17. Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy. 3.18. Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi . Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia. - wydajność, min.2400 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, - wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 400 l/min przy ciśnieniu 40 bar, 3.19. Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: - dwóch nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych schowkach, - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, - działka wodno-pianowego, - zraszaczy, Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek,. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy. 3.20. Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. 3.21. Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów: - wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami: - nasada woda zasilająca kolor niebieski, - nasada woda tłoczona kolor czerwony, - nasada środka pianotwórczego kolor żółty. 3.22. W przedziale autopompy zainstalowany panel sterujący zawierający co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze z podświetlaniem wskazań: - praca pompy i urządzeń współpracujących z pompą: - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manowakuometr (podciśnienie), - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik, - sterownik pompy-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - załączenie i wyłączenie autopompy, - załączenie zaworu głównego, - załączenie i wyłączenie pompy podciśnienia, - załączenie i wyłączenie niskiego ciśnienia, - załączenie i wyłączenie wysokiego ciśnienia, - załączenie i wyłączenie działka, - załączenie i wyłączenie tankowania zbiornika wody, - sterowanie dozownikiem środka pianotwórczego, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin-pracy autopompy. W przedziale autopompy należy zamontować zespół: - sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną, -sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy. 3.23. Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym. 3.24. Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy. 3.25. W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączania silnika pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym. 3.26. Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany .Wydajność działka min 800÷1600 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. 3.27. Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. 3.28. Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: - min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy, - dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią, - dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu. Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. 3.29. Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie rozproszenie światła. - maszt musi posiadać zainstalowane automatyczne przełączanie zasilania z 24V na zasilanie z agregatu prądotwórczego-230V, - wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów, - obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0 st. do 170 st. - w obie strony, - sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi, - złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania, - w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego, - wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego, - wymagana możliwość sterowania masztem na różnej wysokości wysuwu, - wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu, - oprócz ręcznego, wymagane jest bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m). 3.30. Pojazd musi być wyposażony w: - w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po wstecznym, na 10sek i na stałą obserwację . IV. WYPOSAŻENIE. 4.1. Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 1 klin, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, kamizelka ostrzegawcza ,wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, koło zapasowe. 4.2. Pojazd - wyposażony w zestaw sprzętu m.in : - łom zwykły-1szt, - łomo-wyciągacz-1szt, - młotek 2 kg i 4 kg- po 1szt, - siekiera-1szt, - nożyce do drutu-1szt. 4.3. Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. KGPSPoż Nr 1, poz. 8). Załącznik nr 1 do wytycznych standaryzacji pojazdów pożarniczych i innych środków transportu Państwowej Straży Pożarnej z dnia 14.04.2011r. Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia. Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania. Montaż sprzętu na koszt wykonawcy. 4.4. Samochód należy doposażyć w : - z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum 6 ton z liną o długości min. 25m, wraz z pokrowcem. (wyciągarkę dostarcza Zamawiający), - agregat prądotwórczy min 2,5 kVA, - 2szt latarek kątowych typu Ex z ładowarkami lub równoważnych, - 2szt radiostacji przenośnych z ładowarkami, zamontowane w kabinie na specjalnym podeście. V. OZNACZENIE. - 5.1. Wykonanie oznakowania numerami operacyjnymi folią odblaskową zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP według: Zarządzenie Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 kwietnia 2008 r. (Dz. Urz. KGPSPoż Nr 1, poz. 8), - samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu. VI. OGÓLNE. 6.1 Gwarancja: - 24 miesiące na silnik, podzespoły, - 24 miesiące na zabudowę pożarniczą, - 72 miesięcy na perforacje nadwozia, - 36 miesięcy na powłokę lakierniczą, - 12 miesięcy na wyposażenie, - czas reakcji serwisu do 72 godzin, od czasu powiadomienia. 6.2. Wykonawca dostarcza pojazd w dniu odbioru z pełnym zbiornikiem paliwa i środka pianotwórczego. Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z samochodem: - instrukcje obsługi w języku polskim do samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, - dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania samochodu, wynikającej z ustawy Prawo o ruchu drogowym, - dokumenty określone umową. 6.3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi i konserwacji pojazdu dotyczącego części podwozia-silnika i pożarniczej dla minimum 5 osób w siedzibie wykonawcy...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

-          Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot umowy jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu Działanie 3.6. Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Priorytetu III WRPO Środowisko Przyrodnicze o tytule Zakup średniego samochodu pożarniczego dla realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Opatówek przez OSP Tłokinia Wielka..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

-          Przedsiębiorstwo Specjalistyczne bocar Sp. z o.o., Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 620000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

-          Cena wybranej oferty: 669762,00

-          Oferta z najniższą ceną: 669762,00 / Oferta z najwyższą ceną: 669762,00

-          Waluta: PLN.

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Opatówek

 

                                                                                                          /-/ Sebastian Wardęcki

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57