MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

 

Opatówek, dn. 9.12.2015 roku

 

ZEAS.ZP.221/1/15

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

 

Świadczenie usług przewozu osób - uczniów do: Szkoły Podstawowej w Opatówku,

Gimnazjum w Opatówku, Zespołu Szkół w Rajsku i Zespołu Szkół w Tłokini Wielkiej

w gminie Opatówek.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół Gminy Opatówek informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

 

Transport Osobowy Julian Jaszek

62-840 Koźminek, pl. św. Wawrzyńca 2

 

Cena wybranej oferty: 519.361,20 PLN

 

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 90 %. Serwis 10%.

Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

 

Nr oferty

Firma (nazwa) nazwisko

oraz adres Wykonawcy

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert

Liczba pkt.

w kryterium: cena

Liczba pkt.

w kryterium: serwis

Razem

1.

Transport Osobowy Julian Jaszek

62-840 Koźminek, pl. św. Wawrzyńca 2

270,00

30,00

300,00

2.

Przedsiębiorstwo Komunikacji

Samochodowej w Kaliszu Spółka z o.o.

ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz

246,43

30,00

276,43

 

 

                                                                                                   Dyrektor Zespołu Ekonomiczno -

                                                                                                         Administracyjnego Szkół

                                                                                                              Gminy Opatówek

                                                                                                                          

                                                                                                           /-/ Arkadiusz Łańduch

 

 

Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2021 15:31:57