Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zamówienia Publiczne - 2020 rok


PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Opatówek oraz z terenów niezamieszkałych administrowanych przez Gminę Opatówek.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 24.01.2020

Przetarg opublikowany na platformie e-ProPublico - Więcej...PRZETARG NIEOGRANICZONY - GMINA OPATÓWEK
Wykonanie robót budowlanych, usług i dostaw w zakresie napraw i konserwacji na drogach gminnych na terenie gminy Opatówek w 2020 roku.
Data wprowadzenia ogłoszenia: 16.01.2020

Treść ogłoszenia - Pobierz
SIWZ - Pobierz
Uzupełnienie do SIWZ (z dnia 23.01.2020) - Pobierz
Informacja z otwarcia ofert (z dnia 31.01.2020) - Pobierz
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (z dnia 17.02.2020) - PobierzKontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.02.2020 15:22:43