Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2000 rok


Zarządzenie Nr 5/2000 Wójta Gminy Opatówek z dnia 27 marca 2000 roku
w sprawie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków składanych w Urzędzie Gminy w Opatówku.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 05.06.2020 13:15:23