MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2018 rok


Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 listopada 2018 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Pobierz

Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 51/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 października 2018 roku
w sprawie zmiany budżetu gminy Opatówek na 2018 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 48/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 wrzesnia 2018 roku
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Pobierz

Zarządzenie Nr 40/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14 sierpnia 2018 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 37/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 2 sierpnia 2018 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 35/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2018 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 lipca 2018 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 maja 2018 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektów statutów sołectw Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 lutego 2018 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2018/2019.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2018/2019.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 stycznia 2018 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27