MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2019 rok


Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 grudnia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia ustalenia treœci ogłoszenia dotyczącego wyborów do Gminnej Rady Działalnoœci Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 18 listopada 2019 roku
w sprawie ogłoszenia ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzšcych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 października 2019 roku
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 kwietnia 2019 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy.
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2019 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 8 lutego 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Tłokinia Kościelna.
Pobierz

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 lutego 2019 roku
w sprawie powołania zespołu konkursowego do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2019 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 5 lutego 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Janików.
Pobierz

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2019/2020.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2019/2020.
Pobierz

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 stycznia 2019 roku
w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w związku z upływem kadencji.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27