Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2020 rok


Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2020/2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2020/2021.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 15:38:45