Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2020 rok


Zarządzenie Nr 37/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 1 lipca 2020 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie rozwoju piłki nożnej na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 30/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 14 maja 2020 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 29/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 maja 2020 roku
zmieniające zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 28/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 kwietnia 2020 roku
w sprawie Regulaminu Przyznawania Stypendium z Funduszu Stypendialnego Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 24/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w Gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2020 roku
zmieniające zarządzenie Nr 19/2020 z dnia 13 marca 2020r. w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 marca 2020 roku
w sprawie wyłączenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 marca 2020 roku
w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 16/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 lutego 2020 roku
w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 lutego 2020 roku
w sprawie wyboru przedstawicieli Burmistrza Gminy do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Opatówku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia procedury kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 12 lutego 2020 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku w gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 5/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 16 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2020/2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 2/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 13 stycznia 2020 roku
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Opatówek na rok szkolny 2020/2021.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 08.07.2020 21:42:27