MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2020 rok


Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 18/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 kwietnia 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 marca2021r. w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Gminy Opatówek sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2020 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2021 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 13:52:34