MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2021 rok


Zarządzenie Nr 83/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 82/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 81/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych dla Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 80/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 grudnia 2021 roku
w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia nr 73/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 77/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 74/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 listopada 2021 roku
w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 73/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 listopada 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 17 listopada 2021 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z 2021 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Pobierz

Zarządzenie Nr 70/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022 - 2025.
Pobierz

Uchwała Nr SO - 4/0957/263/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022 – 2025.
Pobierz

Zarządzenie Nr 69/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 listopada 2021 roku
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2022 rok.
Pobierz

Uchwała Nr SO - 4/0951/738/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Opatówek.
Pobierz

Uchwała Nr SO – 4/0952/263/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2021 r.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Opatówek na 2022 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 65/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 października 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 63/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Pobierz

Zarządzenie Nr 62/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Pobierz

Zarządzenie Nr 61/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Pobierz

Zarządzenie Nr 60/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 października 2021 roku
w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert.
Pobierz

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 września 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 53/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 46/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 52/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 września 2021 roku
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu nr 43/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 września 2021 roku
w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 45/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Opatówek za I półrocze 2021 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 44/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 sierpnia 2021 roku
w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Opatówek za I półrocze 2021 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 43/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 19 sierpnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany zarządzenia nr 24/2020 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie określenia szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19 w Gminie Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 21 czerwca 2021 roku
w sprawie uchylenia w części zarządzenia nr 31/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2021 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku za 2020 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Opatówku za rok 2020.
Pobierz

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 5 maja 2021 roku
w sprawie organizacji funkcjonowania Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
Pobierz

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2021-2026.
Pobierz

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 kwietnia 2021 roku
w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w Zarządzeniu nr 18/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 r.
Pobierz

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 7 kwietnia 2021 roku
zmieniające Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 marca2021r. w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 30 marca 2021 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Gminy Opatówek sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2020 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 marca 2021 roku
w sprawie ograniczenia wizyt interesantów w Urzędzie Miejskim Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 24 marca 2021 roku
w sprawie ustalenia dnia wolnego za dzień 1 maja 2021 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 lutego 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2021 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2021 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27