MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Zarządzenia - 2022 rok


Zarządzenie Nr 56/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 23 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Opatówek z zakresu upowszechniania kultury na terenie Gminy Opatówek w 2022 roku pn. "Upowszechnianie kultury poprzez wspieranie orkiestr dętych działających na terenie Gminy Opatówek".
Pobierz

Zarządzenie Nr 54/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 10 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 53/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 6 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 46/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 26 maja 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 38/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 37/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 maja 2022 roku
w sprawie regulaminu udzielania pożyczek organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową na terenie Gminy Opatówek, które realizują zadania w sferze działalności pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Opatówek, na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych realizowanych na terenie Gminy Opatówek.
Pobierz

Zarządzenie Nr 30/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 29 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 28/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 11 kwietnia 2022 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.
Pobierz

Zarządzenie Nr 24/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 23/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 31 marca 2022 roku
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej Gminy Opatówek sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2021 rok.
Pobierz

Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 15/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 22 lutego 2022 roku
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Opatówek projektu "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023".
Pobierz

Informacja o wynikach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023
Pobierz

Zarządzenie Nr 12/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 15 lutego 2022 roku
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 9/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 28 stycznia 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022.
Pobierz

Zarządzenie Nr 8/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 27 stycznia 2022 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert w otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie gminy w 2022 roku.
Pobierz

Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Gminy Opatówek z dnia 25 stycznia 2022 roku
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 30.06.2022 09:40:27