MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Tomaska
Imię: Urszula
Stanowisko: Podinspektor w Wydziale Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2020 rok
Oświadczenie majątkowe za 2021 rok
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05