Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Śniegula
Imię: Sławomir
Stanowisko: Radny
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Pierwsze oświadczenie majątkowe (kadencja 2018-2023)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 24.04.2019 14:41:21