MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Woźniak
Imię: Wojciech
Stanowisko: Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Europejskich
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 11.08.2022 13:28:05