MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Szychta
Imię: Krzysztof
Stanowisko: Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 21.04.2021 13:52:34