Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Szychta
Imię: Krzysztof
Stanowisko: Kierownik Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2020 13:44:31