Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Banasiak
Imię: Edyta
Stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tłokini Wielkiej
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 01.06.2020 13:44:31