Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Borwik
Imię: Andrzej
Stanowisko: Radny
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Pierwsze oświadczenie majątkowe
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2019 12:44:55