Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Borwik
Imię: Andrzej
Stanowisko: Radny
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Pierwsze oświadczenie majątkowe (kadencja 2018-2023)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 12.06.2019 17:52:42