Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Oświadczenia majątkowe:
Nazwisko: Muzalewski
Imię: Zbigniew
Stanowisko: Radny
Treść oświadczenia majątkowego: (Format PDF)
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.02.2019 12:44:55