Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Wnioski do pobrania


Podatki

Ewidencja Działalności Gospodarczej

Ewidencja Ludności

Urząd Stanu Cywilnego

Ochrona Środowiska

Odpady Komunalne

Rolnictwo

Gospodarka Nieruchomościami

Budownictwo, Zagospodarowanie Przestrzenne i Drogownictwo

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa

Stypendia

Pomoc Społeczna

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Formularze oświadczeń majątkowychKlauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych - wnioski do pobrania
Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 22.03.2019 11:43:08