MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Budżet Gminy


Budżet Gminy - Więcej...

Sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy - Więcej...

Informacje z wykonania Budżetu Gminy (roczne) - Więcej...

Informacje z wykonania Budżetu Gminy (kwartalne) - Więcej...

Informacje o stanie mienia komunalnego - Więcej...

Ulgi, odroczenia, umorzenia oraz rozłożenie spłaty na raty w podatkach lokalnych - Więcej...

Sprawozdania finansowe - Więcej...


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 02.12.2021 13:31:27