MENU DOSTĘPNOŚCI
KONTRAST
ZWIĘKSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
POMNIEJSZ CZCIONKĘ NA STRONIE
Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa


Harmonogram dyżurów obsługi sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy Opatówek poza godzinami pracy Urzędu Miejskiego Gminy Opatówek na miesiąc lipiec 2021 r. - PobierzUWAGA - Informacja dotycząca korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - PobierzTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek obowiązujące w okresie od 2018.06.18 do 2021.06.10

Zestawienie cen i stawek - Pobierz

Decyzja zatwierdzająca taryfę - PobierzSprawozdania z badań jakości wody

Sprawozdanie z badania jakości wody na terenie Gminy Opatówek - PobierzInformacje dla zarządców lokali

Informacja dla zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Opatówek
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 04.08.2021 09:45:40