Biuletyn Informacji Publicznej O Biuletynie Strona gіуwna Strona www.opatowek.pl

Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa


UWAGA - Informacja dotycząca korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnejTaryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatówek obowiązujące w okresie od 2018.06.18 do 2021.06.10

Zestawienie cen i stawek - Pobierz

Decyzja zatwierdzająca taryfę - PobierzSprawozdania z badań jakości wody na terenie Gminy Opatówek

Sprawozdanie z badania jakości wody na terenie Gminy Opatówek za 1 kwartał 2017 roku - Pobierz

Sprawozdanie z badania jakości wody na terenie Gminy Opatówek za 2 półrocze 2016 roku - PobierzInformacje dla zarządców lokali

Informacja dla zarządców lokali nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego na terenie Gminy Opatówek
Pobierz

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części
PobierzZestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2012 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2013 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2014 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2015 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
Pobierz

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2016 rok położonych na obszarze gminy Opatówek
PobierzDokumenty do pobrania dla Wspólnot Mieszkaniowych

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - I półrocze
Pobierz

Druk do wypełnienia - dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego - II półrocze
Pobierz


Kontakt: bip@opatowek.pl Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2020 15:17:55