Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Opatówku, w rejonie ul. Turkowskiej i ul. Łódzkiej.

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego położonego w miejscowości Józefów - teren II.

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek.

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ulicy Piaskowej i ulicy Dziubińskiego.

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek w m. Opatówek w rejonie ul Piaskowej i ul. Dziubińskiego.

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 242/1 i 243/3).

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Opatówek we wsi Szałe (Dz. nr 566/1).

2022-08-11

Przystąpienie do sporządzania "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego w miejscowości Józefów", obejmującego obszar położony w zachodniej części wsi (działka nr 1334/4 - obręb Opatówek).

2022-08-11

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:UMG Opatówek
Data utworzenia:2022-06-09
Data publikacji:2022-06-09
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:482