2022 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 391/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

Uchwała nr 390/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2023-2026.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 390/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 389/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

Uchwała nr 388/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Tłokinia Wielka.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 388/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 387/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Rajsko.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 387/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 386/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Michałów Drugi i Michałów Pierwszy.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 386/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 385/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 385/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 384/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

Uchwała nr 383/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

2023-01-05

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 383/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 29 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 382/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 grudnia 2022 roku

2022-12-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminnych przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 382/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 381/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 grudnia 2022 roku

2022-12-29

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Opatówek a Miastem Kalisz na powierzenie prowadzenia przez Miasto Kalisz zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 381/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 23 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 380/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

2022-12-21

w sprawie zmiany Uchwały nr 66/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 380/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 379/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

2022-12-21

w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, uczniów, młodzieży oraz rodziców.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 379/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 378/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

2022-12-21

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 378/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

Uchwała nr 377/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 grudnia 2022 roku

2022-12-21

Uchwała nr 376/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

2022-12-02

w sprawie zmiany Uchwały nr 97/19 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 września 2019 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za pracę w trudnych i uciążliwych warunkach, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych oraz przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 376/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

Uchwała nr 375/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

2022-12-02

zmieniająca Uchwałę Nr 221/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej obowiązującej w mieszkaniowym zasobie Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 375/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

Uchwała nr 374/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

2022-12-02

w sprawie programu współpracy Gminy Opatówek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 374/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

Uchwała nr 373/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

2022-12-02

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na 2023 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 373/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

Uchwała nr 372/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

2022-12-02

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 372/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 25 listopada 2022 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-14
Data publikacji:2022-07-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:4524