2022 rok

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uchwała nr 348/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 348/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 347/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie zmiany uchwały Nr 268/21 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 347/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 346/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Rozwoju Gminy i Infrastruktury Technicznej Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 346/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 345/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego oraz członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 345/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 344/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, budynku położonego w Michałowie Drugim 17.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 344/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 343/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, części działki nr 1207/7 położonej w Opatówku przy ul. Ogrodowej 75.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 343/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 342/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie zmiany uchwały nr 347/18 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Gminie Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 342/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 341/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolu i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 341/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 340/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatówek na rok szkolny 2022/2023.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 340/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 339/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatówek na lata 2022-2025.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 339/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

Uchwała nr 338/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 16 września 2022 roku

2022-09-22

Uchwała nr 337/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2022 roku

2022-08-23

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 337/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Uchwała nr 336/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2022 roku

2022-08-23

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 336/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 17 sierpnia 2022 roku

Uchwała nr 335/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 335/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 334/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 334/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 333/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Opatówek.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 333/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 332/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie uchylenia uchwały Nr 241/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie stawek dziennych opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 332/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 331/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Opatówku za 2021 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 331/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Uchwała nr 330/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

Uchwała nr 329/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

2022-08-02

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatówek za 2021 rok.

Czytaj więcej o: Uchwała nr 329/22 Rady Miejskiej Gminy Opatówek z dnia 26 lipca 2022 roku

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-07-14
Data publikacji:2022-07-14
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:655